top of page
Trevor Sinclair
VP Acocounts
Kim Bailey
VP Marketing

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Pomáháme našim klientům v různých odvětvích rozvíjet jejich záměry.  Společně s partnery pro ně připravujeme originální řešení. Vždy s ohledem na maximální diskrétnost, loajalitu, profesionalitu a moderní trendy. Radíme především v oblastech energetiky, stavebnictví, realit, informačních technologií, lidských zdrojů a veřejného sektoru. Naší specializací je asistence při realizaci investic a projektů v Karlovarském kraji.

Mgr. Tomáš Linda, MBA
jednatel společnosti
Samantha Jones
Project Manager

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Je zakladatelem společnosti a jejím jediným jednatelem. Koordinuje práci projektových týmů. Ve svém předchozím profesním životě zastával vedoucí pozice ve společnostech působících v dopravě a stavebnictví. Velkou část své praxe věnoval též působení ve veřejných funkcích. V letech 2010-2014 byl statutárním místostarostou města Chebu. V této pozici se zasadil o elektronizaci zadávání veřejných zakázek, realizaci významných infrastrukturních projektů a rozvoj podnikatelského prostředí.

Kontakt

bottom of page